EKONOMİK VE SOSYAL YAPISI

İl ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Özellikle tarım en ön planda yer almaktadır. Ekilebilir toprakların büyük bir bölümü tahıllarımıza ayrılmıştır ki bu % 90 civarındadır. Buğday ilk sırada yer alır. İkinci sırada ise arpa yer alır. Buğday üretiminde ilk sırayı merkez ilçe ile Altıntaş alır. Tahıl tarımının ağırlıklı olarak yapılmasında iklim ve toprak şartları etkili olmaktadır. Buğday ve Arpa dışındaki tahıl ürünleri önem arz etmez. Az miktarda mahlut (BUĞDAY-ÇAVDAR KARIŞIMI) üretimi yapılmaktadır. İlimiz çeltik ekim sahaları dışında kalmaktadır.

Baklagil üretimi çok fazla değildir. En çok üretilen baklagil türleri fasulye ve nohuttur. Fasulye daha çok merkez ilçe ve Simav'da , Nohut ise Emet ve Aslanapa ilçelerinde üretilmektedir.

Kütahya'daki endüstri bitkilerinin üretimi , İç Anadolu bölgesini andırmaktadır. Endüstri bitkilerinden Şeker Pancarı ilk sırayı yer alır. İlin şeker pancarı ile tanışması Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar inmektedir. 1953 yılına kadar Kütahya'ya bağlı bir ilçe olan Uşak'ta ilk şeker fabrikalarından birinin kurulması (1926) , Kütahya'da şeker pancarının üretilmeye başlamasını sağlamıştır. Şeker Pancarı en çok merkez ilçe ile üretilmektedir. En az üretimin olduğu yer ise Domaniç'tir. Şeker Pancarından sonra en önemli endüstri Bitkisi Haşhaş'tır. Daha sonra Ayçiçeği ve kenevir gelir. Kenevir üretiminde Gediz ilk sırayı alır.

İlimizde meyve üretimi de oldukça yaygındır. Merkez ilçe , Emet , Gediz , Simav , Şaphane önemli meyve üretim alanlarıdır. Meyvelerden elma başta gelir. Vişne hem miktarı hem de ürün kalitesi bakımından son derece önemli ve ünlüdür. Yine son yıllarda çilek üretimin de de önemli artışlar olmuştur. Ayrıca kestane üretimi de önemli bir yer tutmaktadır.

HAYVANCILIK

Kütahya'da küçükbaş hayvancılık ilk sırada yer almaktadır. Küçük baş hayvanlar içinde koyun ilk sıradadır. Bunda ilin coğrafi şartları ön plandadır. Koyun cinslerinden Karaman en yaygın olanıdır. Keçi yıldan yıla azalmaktadır. Bunda keçinin getirisinin koyun kadar olmaması ve orman alanlarına çok zarar vermesi ön planda yer almaktadır.

Sığır yetiştiriciliği günden güne değişikliğe uğramaktadır. Bu sektörde uğraşanlar daha çok et ve süt verimi yüksek olan ırkları (cinsleri) tercih etmektedirler. Buda insanları ahır hayvancılığına ve besiciliğine yönlendirmektedir.

Kümes hayvancılığı kırsal kesimde halkın kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yapılmaktadır. Yalnız Tavşanlı'da modern tavuk çiftliklerinin sayısı oldukça fazladır. Yine Tavşanlı'da ve Merkez ilçede et tavukçuluğu son yıllarda gelişme göstermiştir.

Balıkçılık konusunda Porsuk Baraj gölü önemli bir yer tutmaktadır.

YER ALTI KAYNAKLARI

Kütahya yer altı zenginlikleri bakımından dikkate değer bir zenginliğe sahiptir. Bu zenginlik hem çeşit hem de Rezerv bakımındandır. İlde bulunan belli başlı madenler ; LİNYİT , BORASİT , ALÜMİT (ŞAP) , MANYEZİT , KROM , DEMİR VE GÜMÜŞ'tür. Kütahya'da çıkarılan linyitlerin kalitesi düşüktür. Fakat yer altından çıkarılması ve taşınması kolay olduğu içiin üretimi yapılmaktadır. Ayrıca rezerv bakımından da ülkemizin sayılı linyit yataklarındandır. Tunçbilek rezervi 100 milyon ton , Seyitömer linyitlerinin ise 60 milyon ton dolayındadır.

Kalomanit yatakları ise Emet ilçesinde bulunmaktadır. Bor minarellerinden alan kolemonit madenler içerisinde en geniş kullanım alanına sahip olan bir madendir. Etibank tarafından 1958 yılından beri işlenmektedir.

Günümüzde turizm sektörünün gelişmesi ile birlikte değeri gittikçe artmakta olan bir diğer yeraltı zenginliği de sıcak su kaynaklarıdır. Türkiye'de ilk defa jeotermal enerjiye dayalı olarak Simav ilçesinde şehrin ısıtılması yoluna gidilmiştir.

SANAYİ

Kütahya nüfusuna bakıldığında endüstrileşme bakımından ülkemizin şanslı illerindendir. Endüstrileşme daha çok kamu yatırımları sonucu gerçekleşmiştir. Kütahya'da yapılan en önemli endüstri yatırımları ilkj defa enerji sektöründe olmuştur. Tunçbilek ve Seyitömer termik santralleri iki önemli tesistir. Seyitömerdeki tesislere son yıllarda ek yatırımlar yapılarak daha da genişletilmiştir.

EĞİTİM

Kütahya Dumlupmar Üniversitesi'nde 23 bin öğrenci eğitim görmektedir. Üniversite bünyesinde (7) fakülte, (2) Yüksekokul, (2) enstitü, (9) araştırma merkezi, (1) Kütüphane vardır. Meslek Yüksekokul sayısı (17) dir.

Germiyan ve Merkez olmak üzere iki kampüse sahiptir. (132) Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent, (346) Öğretim görevlisine sahip DPÜ her yıl gelişmektedir.

Kütahya'da 25 Anasınıfı, 1 Anaokulu, 100 İlköğretim Okulu, 3 Özel İlköğretim Okulu, 4 Genel Lise ve buna bağlı 3 Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, 1 Anadolu Öğretmen Lisesi, 1 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 1 Fen Lisesi, 2 Özel Lise, 2 Endüstri Meslek Lisesi, 1 Teknik Lise, 2 Anadolu Teknik Lisesi, 1 Anadolu Meslek Lisesi ve buna bağlı 1 Anadolu Kız Meslek Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve buna bağlı 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 Eğitilebilir Çocuklar iş Okulu, 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 Çıraklık Eğitim Merkezi, 1 Öğretmen evi olmak üzere 154 okul ve kuruma sahiptir.Anasınıflarında 1840, İlköğretrim okullarında 76.125, Liselerde 18.795 eğitim ve öğretim gören öğrenci vardır.

Okullarda 1944 sınıf öğretmeni, 2773 derslik bulunmaktadır.