CAMİLER

ULU CAMİİ :

Kent merkezinde Börekçiler Mahallesinde Vacidiye Medresesi ile II. Yakup Çelebi İmaret Külliyesi arasındadır. Kütahya 'nın en güzel ve en büyük camisi olan yapı Yıldırım Beyazıt (1381 - 1384 ) zamanında yapılmaya başlanmış, Ankara Savaşı ile yarıda kalan cami Fatih Sultan Mehmet zamanında tamamlanmış, Kanuni Sultan Süleyman 'ın Rodos Seferi sırasında Mimar Sinan tarafından tamir edilmiştir.

Ortalama 45 x 25 m.lik bir alanı kaplayan cami, avlusuzdur. Kuzeydoğu dış köşesinde bir minaresi olan caminin bir kubbe, iki yan olmak üzere üç kapısı ve 64 penceresi vardır. Kubbe kapısına yakın, orta yerde dört mermer sütun üzerinde müezzin mahfeli ve altında şadırvanı vardır. Kubbe kapısının üstü ve yanları kadınlar mahfeli olarak kafeslerle ayrılmıştır. Caminin iki kubbesi, altı yarım kubbesi ve beş bölümlü son cemaat yeri vardır.

ALİ PAŞA CAMİİ

Gazikemal Mahallesinde, Cumhuriyet Caddesindedir. Kagir ahşap çatılı, kiremit örtülü yapı 1796 'da yapılmıştır. Kuzey ve batıda iki girişi vardır. Kareye yakın dikdörtgen planlı ana mekan ile buna batıdan bitişik ahşap ekten oluşmaktadır. Çatıyı mermer görünümünde boyanmış sekiz sütun taşır. Düz tavan ortada dikdörtgen çerçeveler içinde kalem işleriyle bezelidir. Aynı bezeme ağaç minberin korkuluklarında da yinelenmiştir. Mihrap ile mihrap duvarı çinilerinin çeşitliliği bunların toplama olduğu kanısını uyandırmaktadır. Mihrap nişinde ise kandil motifleri görülür. Nişin çıkmaları üstündeki çinileri de toplamadır.

YEŞİL CAMİİ

Hükümet Caddesindedir. II. Abdülhamit döneminde (1905 ) yapılmıştır. Kare planlı, tek kubbeli camiinin önündeki giriş de iki sütunlu ve kubbelidir. Caminin içi kubbeden tabana dek kalem işi, kabartma, yağlıboya gibi çeşitli teknikler kullanılarak bitkisel, geometrik motiflerle bezenmiştir. Mahfil katından girilen köşkü minare de ilginçtir.

KARAGÖZ AHMET PAŞA CAMİİ

1509 - 1512 Osmanlı, (onarım 1893 - 1970) tamamen kesme taş kaplamalı, büyük tek kubbeli, revaklı son cemaat yeri bulunan, minare gövdesi tuğladan bir yapıdır. Tuğla minarenin kesme taş kaidesi batı tarafından bir çıkma yapmaktadır. Yapıda minare ve kemerler dışında tuğlanın taş ile birlikte dekoratif amaçla da kullanılmış olduğu açıkça görülmüştür.

ÇİNİLİ CAMİİ (YAKUPOĞLU CAMİİ)

1973 yılı yapımı olan cami 2 katlı olup içi ve dışı tamamen çinilerle kaplıdır. Orta Asya Türk mimarisi örnek alınarak yapılan cami tek kubbeli ve sekizgen, bir mimari özellik gösterir. Caminin kubbesinin içi hat sanatıyla süslenmiştir. Dünya da ve Türkiye 'de bir başka benzeri olmayan cami ünlü ressam Ahmet YAKUPOĞLU tarafından yaptırılmıştır.